مطالبی راجع به افزایش قد صفحه اول

فیلم آموزشی چطور بلند قد شویم

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

در این فیلم آموزشی شما به صورت تصویری خواهید آموخت که چه لباس ها و کار هایی باعث میشود شما بلند تر نشان داده شوید
شما ممکن است قد بلندی داشته باشید ولی با پوشیدن لباس های اشتباه خود را کوتاه جلوه میکنید !
این فیلم با زیر نویس فارسی میباشد